STAJ BAŞVURUSU EVRAKLARI
Tarih: 21.05.2019| Okunma Sayısı: 11770

LÜTFEN TÜM AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!

 

 EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

 Başvuru işlemlerinizi daha hızlı sonuçlandırabilmemiz için belgelerinizi sıralamaya göre dizerek teslim etmenizi rica ederiz

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1-İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte  verilmiştir tıklayınız.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

(2 ADET)

2 adet istenmektedir. Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da

e-devletten alınabilir.

3-Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi

2 adet istenmektedir. Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı suretinin veya noterden onaylı suretinin aslı.

 

Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları ya da Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız.

 

Okuldan mezun olup henüz diploma almayanlar e-Devlet'ten alınan mezun belgesiyle staja başvuru yapabilirler. Bu belgenin Noterde onaylatılmasına gerek yoktur.

 

Diplomasını henüz almamış e-Devlet'ten alınan Mezun Belgesi ile başvuru yapacakların Ekte gönderilen dilekçeyi imzalamaları gerekmektedir. TIKLAYINIZ.

 

Kıbrıs mezunu olanlar ek olarak ÖSYM okul kazandı belgesi getirmelidirler.

Linkten ÖSYM şifrenizi girerek alabilirsiniz.

 

4-Yüksek Öğretim Mezuniyet Doğrulama Belgesi

2 adet istenmektedir.E-devlet şifresi ile bulinktenalınabilmektedir.

5-Beyan Dilekçesi

2 adet. Ekte  verilmiştir tıklayınız.

6-İkametgâh veya Yerleşim Yeri Belgesi

2 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi

e-devletten alınabilir.

Sadece Yalova ikametgâhı kabul edilmektedir.

7-Sabıka Kaydı

2 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. e-devletten alınan sabıka kaydı kabul edilir. Adliye ya da Kaymakamlıklardan da alınabilir.

Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

 

 

8-Sağlık Raporu

 

2 Adet istenmektedir. Raporda bedenen ve ruhen avukatlık yapmasına engel yoktur ibaresi bulunması zorunludur.

Aksi halde staj bitiminde Adalet Bakanlığı tarafından ruhsat başvurunuz ret olmaktadır. 

 

9- Takdim Formu

1 adet istenmektedir. Ekte  verilmiştir tıklayınız.

Tarafınızdan belirleyeceğiniz, Baromuza aktif olarak kayıtlı, 5 yıl kıdeme sahip olan 2 avukat tarafından imzalatılması gerekmektedir. İmza atacak avukatlar, ikinci altı ayınızda yanında staj yapmayacağınız avukattan olması gerekmektedir.

10- Ticaretle uğraşmadığına dair belge

1 Adet Yalova Ticaret ve Sanayi Odasından

11- Tahkikat Raporu

2 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir tıklayınız.

Baromuza aktif olarak kayıtlı 1 avukat tarafından imzalanması gerekmektedir.
Raporu imzalayacak avukat için 5 yıl kıdem şartı aranmamaktadır. (Takdim eden ve Muvafakat veren avukat harici)

12- SGK dökümü

2 adet istenmektedir. SSK-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir SGK müdürlüğünden veyahttps://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumulinkinden alınabilir.

Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

13- Taahhütname

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir tıklayınız.

Lütfen okuyarak imzalayınız.

14- Muvafakatname

Yanında staj yapacağınız avukattan alınacak olup, ilk altı aylık adliye stajı bittikten sonra ikinci altı aylık avukat yanı stajı için gereklidir.

Ekte verilmiştir tıklayınız.

Staj yapılacak avukatın meslekte 5 yıl kıdemini tamamlamış olması gerekmektedir. (Takdim eden ve Tahkikat Raporunu imzalayan harici)

15- Kuruma Bağlı ise Kurum Sicil Özeti

Çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak istenecek olan belge.

16- Kuruma Bağlı ise Staj İzin ve Taahhüt Belgesi 

Çalıştığınız kurum tarafından amirlerinizce imzalanacaktır.

Örnek belge ekte verilmiştir. Tıklatınız... 

17- Biyometrik fotoğraf

4 adet özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli ve cübbesiz, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenmektedir.

 18- Dosya  1 adet Mavi kapaklı plastik dosya 

19- Staj Başvuru Kaydiyesi 

Yalova BarosuBaşkanlığı

Yapı Kredi Bankası

TR25 0006 7010 0000 0020 5439 57

 1.000,00 TL.  (Dekontun evraklarla birlikte Baroya teslim edilmesi rica olunur.)

18.04.2024
AV. ELİF TURNACI ÇAVUŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.