ADLİ YARDIMIN AMACI
Tarih: 21.05.2019| Okunma Sayısı: 5193

ADLİ YARDIMIN AMACI NEDİR?
 
Adli yardımın amacı;
 
  Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğü’nün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, Avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların Avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.
 
KİMLER YARARLANABİLİR?
 
Avukatlık ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlar, bu durumlarını kanıtlamak kaydıyla Adli Yardım hizmetinden yararlanabilir.
 
Dava açmış ya da açacak olanlar Adli Yardım hizmetinden yararlanmak için başvurabilirler.

 

NEREYE BAŞVURULUR?

 

  Yalova ve ilçelerinde Adli Yardım hizmetlerinden yararlanmak için Yalova Barosu Adli Yardım Bürosuna PAZARTESİ günleri 16.00 - 17.00 saatleri arasında başvurulur.

 

 BAŞVURUNUZUN ÜZERİNE YAPILAN İŞLEM :
 
  Yalova Barosu Adli Yardım Bürosu başvurunuzu inceler. Sosyal ve ekonomik durumunuzu araştırır. Talebinizde haklı olduğunuza karar verilmesi durumunda Adli Yardım Bürosu tarafından bir Avukat görevlendirilerek talepçiye ve görevli Avukata durum bildirilir.
 
İstemin reddi halinde Adli Yardım Bürosunun kararına karşı Baro Başkanlığına itiraz dilekçesi verilebilir. Bu durumda Baro Başkanı dosyanızı inceleyerek bir karar verir.

 

 BAŞVURUNUN KABULÜ HALİNDE İŞLEM :   
 
İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, Avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini Baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen Avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.
 
Yargılama sonunda hükmedilen vekâlet ücreti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği Avukata aittir. 

 

 

 

 

13.07.2024
AV. ELİF TURNACI ÇAVUŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.