• https://www.facebook.com/pages/Yalova-Barosu/437497959725728?fref=ts
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Menü
Arşiv Haber-Duyuru-Toplantı

Adliye Yönetim Projesi Değerlendirme Toplantısı

 

   8 Eylül 2011 tarihinde Türkiye Barolar Birliğinde yapılan ADLİYE YÖNETİMİ PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’na Baromuzu temsilen Baro Başkanımız Av. Cevdet BEKLER katılmış olup katılan 20 pilot İl Baro Başkanı tarafından aşağıdaki görüş Adalet Bakanlığına sunulmuştur.

Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde “Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” adı altında bugüne değin Konya, Rize, Mardin, Aydın illeri ile Antalya-Manavgat İlçesinde yürütülen Projenin 20 adliye biriminde daha uygulamaya geçilmek istenilmesi üzerine 08 Eylül 2011 tarihinde Birlik Merkezimizde anılan illerin baro başkan ve yönetim kurulları ile birlikte toplanılarak durum değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

Önemle ve özellikle vurgulamak isteriz ki; sayın Bakanlığınızın yargısal faaliyetlerin hızlandırılması, hakkaniyet ve adaletin tesisi konusundaki tüm samimi çaba ve gayretlerini olumlu buluyoruz.  Ancak gün boyu baro başkanları ve diğer barolarla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda;

  • Yargısal faaliyetin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1 ve 5237 sayılı TCK’nun 6 ıncı maddesi gereğince iddia, savunma ve hüküm makamlarıyla birlikte bir bütündür. Bu nedenle iyileştirme, yeniden yapılanma konusundaki tüm projelerin bu makamların işbirliği ile yapılması gerekir. 2009 tarihinde 5 ilde uygulamaya konulan Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirme Projesi savunma mesleğini temsil eden avukatların yokluğunda ve onları dışlayarak hazırlanıp, uygulamaya konulduğundan, gerekli tabanı bulamamıştır. Bu haliyle Projenin diğer illerde uygulamaya konulması yargısal faaliyeti icra edecek kişi ve kurumları asli amaçlarından uzaklaştıracak, kamuoyunda yargının kurucu unsurlarının birbirleriyle yersiz tartışmasına neden olabilecektir.

  • Bu ve benzeri projelerin düşünce aşamasında baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin görüşünün alınması, uygulama aşamasının ise birlikte yürütülmesinin kısa sürede hedeflenen sonuçlara ulaşmasında etkili olacağının unutulmamasını önemle vurguluyoruz.

  • UYAP sisteminin paralı hale getirilmesinin yargının hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini olumsuz etkileyeceğini ısrarla belirtiyor, bu yöndeki düşünceden derhal vazgeçilmesini istiyoruz.

  • Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak savunmanın dışlanarak yaşama geçirilmek istenen hiçbir düşünce ve uygulamanın yanında olmayacağımızı, öte yandan hep birlikte hareket edilmesi halinde tüm yapıcı ve iyi niyetli projelerin gerek düşünce ve gerekse uygulama boyutunda içtenlikle yanında yer alacağımızı belirtmek istiyoruz.  

Sayın Bakanlığınıza saygı ile sunulur.

 

Av.Adnan Hasip Yalçın
Amasya Baro Başkanı

Av.Zafer Köken
Antalya Baro Başkanı

Saadettin Şahin
Ant.Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Av.Yaşar Meyvacı
Balıkesir Baro Başkanı

Av.İbrahim Özyılmaz
Çorum Baro Başkanı

Av.Ali Dilber
Düzce Baro Başkanı

Av.Eyyup Serdaroğlu
Elazığ Barosu
Başkan Yardımcısı

Av.Mehmet Güzel
Erzurum Baro Başkanı

Av.Rıza Öztekin
Eskişehir Baro Başkanı

Av.Sinan Akgöl
Hatay Baro Başkanı

Av.Gökmen Hakkı Gökmenoğlu
Isparta Baro Başkanı

Av.Sema Pekdaş
İzmir Baro Başkanı

Av.Seyfettin Civelekoğlu
Kastamonu Baro Başkanı

Av.Çağlar Baltacı
Kırşehir Barosu

Av.Harun Saygılı
Kırklareli Barosu Başkanı

Av.Nurettin Bulut
Kahramanmaraş Barosu
Başkan Yardımcısı

Av.Fevzi Kayacan
Konya Barosu Başkanı

Av.Fadıl Ünal
Manisa Baro Başkanı

Av.Azat Yıldırım
Mardin Baro Başkanı

Av.Atilla Önal
Ordu Baro Başkanı

Av.Necat Anıl
Samsun Baro Başkanı

Av.Mehmet Cemal Acar
Siirt Baro Başkanı

Av.Cevdet Bekler
Yalova Baro Başkanı

 

 

Gazeteler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam95
Toplam Ziyaret537469
Google Arama