RUHSATNAME TÖRENİ

Mithat Akgün 11.02.2021 tarihinde ruhsatnamesini alarak Baromuza katılmıştır.
Okuma Sayısı:95| Haber Tarihi:11.02.2021

RUHSATNAMELERİNİ ALARAK BAROMUZA KATILANLAR.


Okuma Sayısı:123| Haber Tarihi:05.02.2021

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN 2021/3 SAYILI DUYURUSU

Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında.
Okuma Sayısı:133| Haber Tarihi:15.01.2021

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN 2021/2 SAYILI DUYURUSU

Yetki Belgelerinin Asıl ve Suretleri İle, Noterlerce Düzenlenen veya Tasdik Edilen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin 492 Sayılı Kanun Uyarınca Harca Tabi Olduğu, Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında.
Okuma Sayısı:120| Haber Tarihi:15.01.2021

STAJYER AVUKATLAR TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

25.12.2020 Cuma günü Baromuzda stajyer avukatlar temsilcisi seçimi yapılmıştır
Okuma Sayısı:205| Haber Tarihi:25.12.2020

AVUKATLIĞIN ÖZÜNE AYKIRI BU DÜZENLEME KABUL EDİLEMEZ

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinde değişiklik yapılarak “yükümlü” tanımının kapsamına serbest avukatlar da dahil edilmektedir.
Okuma Sayısı:85| Haber Tarihi:24.12.2020
09.03.2021
AV. FEDAYİ DOĞRUYOL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.