TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN 2022/5 SAYILI DUYURUSU

Ankara, 17.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/5

 

Konu: Avukat Kimliklerinin Havalimanlarında “Check-in” ve “Boarding” İşlemlerinde  Resmi Kimlik Sayılması Hakkında.

Havalimanlarında yolcu hizmetleri kapsamında verilen check-in ve boarding işlemlerinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesi hükmüne uygun olarak gerçekleştirileceğine dair Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanları Daire Başkanlığı’nın yazısının bir örneği ilişikte  gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, durumun meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
Havaalanları Daire Başkanlığı Yazısı