STAJ BAŞVURUSU EVRAKLARI

LÜTFEN TÜM AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!

 

 EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

 Başvuru işlemlerinizi daha hızlı sonuçlandırabilmemiz için belgelerinizi sıralamaya göre dizerek teslim etmenizi rica ederiz

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1-İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte  verilmiştir tıklayınız.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

(2 ADET)

2 adet istenmektedir. Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da

e-devletten alınabilir.

3-Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi

2 adet istenmektedir. Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı suretinin veya noterden onaylı suretinin aslı.

 

Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları ya da Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız.

 

Okuldan mezun olup henüz diploma almayanlar e-Devlet'ten alınan mezun belgesiyle staja başvuru yapabilirler. Bu belgenin Noterde onaylatılmasına gerek yoktur.

 

Diplomasını henüz almamış e-Devlet'ten alınan Mezun Belgesi ile başvuru yapacakların Ekte gönderilen dilekçeyi imzalamaları gerekmektedir. TIKLAYINIZ.

 

Kıbrıs mezunu olanlar ek olarak ÖSYM okul kazandı belgesi getirmelidirler.

Linkten ÖSYM şifrenizi girerek alabilirsiniz.

 

4-Yüksek Öğretim Mezuniyet Doğrulama Belgesi

2 adet istenmektedir.E-devlet şifresi ile bulinktenalınabilmektedir.

5-Beyan Dilekçesi

2 adet. Ekte  verilmiştir tıklayınız.

6-İkametgâh veya Yerleşim Yeri Belgesi

2 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi

e-devletten alınabilir.

Sadece Yalova ikametgâhı kabul edilmektedir.

7-Sabıka Kaydı

2 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. e-devletten alınan sabıka kaydı kabul edilir. Adliye ya da Kaymakamlıklardan da alınabilir.

Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

 

 

8-Sağlık Raporu

 

2 Adet istenmektedir. Raporda bedenen ve ruhen avukatlık yapmasına engel yoktur ibaresi bulunması zorunludur.

Aksi halde staj bitiminde Adalet Bakanlığı tarafından ruhsat başvurunuz ret olmaktadır. 

 

9- Takdim Formu

1 adet istenmektedir. Ekte  verilmiştir tıklayınız.

Tarafınızdan belirleyeceğiniz, Baromuza aktif olarak kayıtlı, 5 yıl kıdeme sahip olan 2 avukat tarafından imzalatılması gerekmektedir. İmza atacak avukatlar, ikinci altı ayınızda yanında staj yapmayacağınız avukattan olması gerekmektedir.

10- Ticaretle uğraşmadığına dair belge

1 Adet Yalova Ticaret ve Sanayi Odasından

11- Tahkikat Raporu

2 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir tıklayınız.

Baromuza aktif olarak kayıtlı 1 avukat tarafından imzalanması gerekmektedir.
Raporu imzalayacak avukat için 5 yıl kıdem şartı aranmamaktadır. (Takdim eden ve Muvafakat veren avukat harici)

12- SGK dökümü

2 adet istenmektedir. SSK-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir SGK müdürlüğünden veyahttps://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumulinkinden alınabilir.

Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

13- Taahhütname

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir tıklayınız.

Lütfen okuyarak imzalayınız.

14- Muvafakatname

Yanında staj yapacağınız avukattan alınacak olup, ilk altı aylık adliye stajı bittikten sonra ikinci altı aylık avukat yanı stajı için gereklidir.

Ekte verilmiştir tıklayınız.

Staj yapılacak avukatın meslekte 5 yıl kıdemini tamamlamış olması gerekmektedir. (Takdim eden ve Tahkikat Raporunu imzalayan harici)

15- Kuruma Bağlı ise Kurum Sicil Özeti

Çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak istenecek olan belge.

16- Biyometrik fotoğraf

4 adet özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli ve cübbesiz, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenmektedir.

 17- Dosya  1 adet Mavi kapaklı plastik dosya 

18- Staj Başvuru Kaydiyesi 

Yalova Barosu Başkanlığı DenizBank 

TR49 001 3400 0014 4492 4300 001

 500,00 TL.  (Dekontun evraklarla birlikte Baroya teslim edilmesi rica olunur.)