YÖNETİM KURULU

Av. Elif TURNACI ÇAVUŞ

Yalova Barosu Başkanı

                             

Av. Berk İŞCAN                           Av. Yakup TAŞCİ                       Av. Merve BAKKAL

Başkan Yardımcısı                         Genel Sekreter                                   Sayman

                                            

Av. Kadir PEHLİVAN                        Av. Birkan AKAR                             Av. Dilek DOĞRU

Üye                                                   Üye                                                Üye

                                   

Av. İlbars SEVİ                          Av. Haydar DOK Av. Avni Anıl EKŞİ

Üye                                                   Üye Üye

 

 

Av. Beyza DEMİREL

Üye