YÖNETİM KURULU

Av. Elif TURNACI ÇAVUŞ

Yalova Barosu Başkanı

                             

Av. Kadir PEHLİVAN                             Av. Yakup TAŞCİ                       Av. Merve BAKKAL

Başkan Yardımcısı                      Genel Sekreter                                Sayman

                          

Av. Birkan AKAR                         Av. Dilek DOĞRU                             Av. Berk İŞCAN

Üye                                                   Üye                                                Üye

                                   

Av. İlbars SEVİ                          Av. Haydar DOK Av. Avni Anıl EKŞİ

Üye                                                   Üye Üye

 

 

Av. Beyza DEMİREL

Üye