TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN 2022/8 SAYILI DUYURUSU
Tarih: 9.02.2022| Okunma Sayısı: 534

Ankara, 28.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/8

 

Konu: Yargıtay Büyük Genel Kurulu (İşbölümü) Kararı Hakkında.

 

28.01.2022 günlü 31733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 26.01.2022 günlü 2022/1 sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

 Bilgilerinize sunar, söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı

02.12.2023
AV. ELİF TURNACI ÇAVUŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.