• https://www.facebook.com/pages/Yalova-Barosu/437497959725728?fref=ts
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Menü
Arşiv Haber-Duyuru-Toplantı

Genç Avukatlar Kurultayı

20-21 Nisan 2013 tarihinde 30 Baronun katılımıyla Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan Genç Avukatlar Kurultayı’na baromuz avukatlarından Av. Beyza Boztekin katılmıştır.

Kurultayın ilk gününde, katılımcı baroların yazılı ve sözlü sunumları gerçekleştirilmiş; ikinci gününde ise tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışma grupları oluşturulmuştur. Oluşturulan komisyonların almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

1-İşçi ve Bağlı Avukatların Sorunları ve Çözüm Önerileri:

İşçi/bağlı Avukatların ve kurumlarda çalışan Avukatların hak ve statüleri kanunla düzenlenmelidir.

Avukatlık Kanunu’nda işçi/bağlı Avukatlar, işveren Avukatlar arasında “tip sözleşme” yapılmalı ve bu sözleşmenin iş ilişkisi açısından zorunlu hale getirilmesi, barolarca denetlenmesi sağlanmalıdır.

Tip Sözleşme” de, işçi/bağlı Avukatın , çalışma saatleri, yıllık izin süreleri, öğle tatili, işçi Avukatın işi reddetme hakkı, işçi Avukatın alacağı asgari ücret, işçi Avukat ile işveren Avukat arasındaki var olan etik kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesinin yaptırımları gibi işçi Avukatı ekonomik ve sosyal açıdan koruyan hükümler mutlaka yer almalıdır.

T.B.B. tüm bu sorunları, işçi Avukatlarla oluşturacağı bir komisyonda tartışıp, yaptığı çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde değerlendirmeye sunmalıdır. Bütün bunlara dayanarak; hazırlanmış olan tip sözleşme örneğine ve yasal statünün kullanılmasına dair imza kampanyasına delegelerimizi imzalarıyla iradelerini ortaya koymalı ve bu iradeyi mayıs sonundaki T.B.B. Genel Kuruluna taşıyarak gündem oluşturulmalıdır.

2-CMK ve Adli Yardım Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

CMK Müdafiiliği için belirlenen mevcut ücret tarifesinin terkedilmesi sureti ile CMK görevlendirmelerinde de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması zorunludur.

CMK kapsamında görevlendirilen müdafii ve vekillere ödenen ücretlerden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Yol giderleri ve görev gereği yapılacak her türlü masrafların tam ve sistemli şekilde ödenmesi, işçi/bağlı çalışan Avukatların yanında çalıştığı işveren Avukatlar üzerinden kestiği serbest meslek makbuzu üzerinden yapılacak ödemelerin kendisine ödenmesi konusundaki farklı uygulamaların giderilmesi gerekmektedir.

3-Vergi, İdari Düzenlemeler ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar:

Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukatlık ruhsatı sırasında alınan katkı payının tamamen ortadan kaldırılması, bu mümkün değilse en az 1/4'e indirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

Barolar tarafından alınan Avukatlık ruhsat harçları için ise tüm Türkiye genelinde yeknesaklık sağlanması,

Mesleğe yeni başlayan üyelerin meslekteki ilk üç yılını dolduruncaya kadar yıllık baro keseneğinin yarısı ve baro zorunlu giderlerine katılım payının yarısını ödemeleri konusunda Tüm Baroların Genel Kurulları'nda konunun karara bağlanması yönünde çalışma yapılması,

Serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren doktorlar ve diğer meslek grupları gibi Avukat gelirleri üzerinden ödenen Katma Değer Vergisi oranının %8'e indirilmesi konusunda TBMM'de bulunan Avukat kökenli milletvekillerinin desteği alınarak kanun teklifi yönünde çalışma yapılması,

0-5 yıl Kıdemli Avukatlara 30.000,00 TL gelire kadar vergi muafiyeti tanınması, 30.000,00 TL üstü gelir için vergi oranının düşürülmesi yönünde çalışma yapılması,

Avukatların mesleklerini ifası sırasında kullandıkları her türlü şahsi giyim, v.b. harcamalarının gider pusulasına gider olarak işlenebilmesi idari ve yasama çalışmalarının yapılması, hususi damgalı (yeşil) pasaport alımı, ateşli silah ruhsatı ve ateşli silah alımlarında hakim ve savcılara tanınan istisnaların Avukatlara da aynen uygulanması,

Barolar tarafından istihdam edilecek ve/veya görevlendirilecek yetkililer aracılığıyla dava vekalet ücretlerinin her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarife bedelinin Baro tarafından kurulacak ilgili komisyona yatırılması yönünde uygulamanın başlatılması ve etkin denetiminin sağlanması için yasal düzenleme yönünde çalışma yapılması kararı alındı.

4- Hukuk Fakülteleri, Avukatlık Sınavı ve Meslek İçi Eğitim:

Avukatlık mesleğine kabul şartlarının yeniden düzenlenerek bu hususta Avukatlık sınavının adil, eşitlik ilkesine uygun, nicelikten ziyade niteliği ölçü alacak şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmelidir.

Hukuk fakültelerinin sayısı azaltılmalı ve hukuk fakülteleri kontenjanları sınırlandırılmalıdır. Yeni hukuk fakülteleri açılması için mevcut kriterler arttırılmalı ve eğitim kalitesi ile eğitim kadrosu niteliklileştirilmelidir.

Adli ve idari yargı hâkimliğine başvuru için 5 yıllık Avukatlık şartı aranmalıdır, bu yönde yapılacak bir düzenleme ile hâkimler Avukatların mesleğin icrası sırasında yaşadıkları sorunları anlayacak, yargılama esnasında Avukat- hakim ilişkisi içinde faydalı olacaktır.

5-Genç Avukatların Temsili:

BİRLİK YÖNETİM KURULUNDA EN AZ 2 YÖNETİM KURULU ÜYESİNİNİN GENÇ AVUKATLARDAN OLUŞMASI VE BAROLARIN YONETİM KURULU 9 veya 11 KİŞİDEN OLUŞAN BAROLARDA EN AZ İKİ KİŞİNİN GENÇ AVUKAT OLMASI, 7 KİŞİDEN OLUŞAN BAROLARDA İSE 1 KİŞİNİN GENÇ AVUKAT OLMASI

6-Adliye ve Diğer Birimler ile İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar:

Kalem personeline Adalet bakanlığı ve TBB yada ilgili baro tarafından oluşturulan komisyon tarafından eğitim verilmesi. Buna rağmen oluşan sorunlarla ilgili barolar tarafından oluşturulan mesleki müdahale komisyonu ile sorunların çözülmesi. Avukatların hakim ve savcılar ile ilişkilerinin daha iyi bir seviyeye gelmesi için staj döneminde her iki meslek grubuna da eğitim verilmesi.

7-Mesleğe Yönelik Saldırılar ve Savunmanın Geleceği

Öncelikle yabancı Avukatların ülkemizdeki danışmanlık faaliyetlerine son verilmeli, yabancı Avukatlık şirketlerinin kanuna karşı hile yolunu kullanarak bazı meslektaşlarımız aracılığıyla ülkemizde faaliyet göstermesinin önüne geçilmelidir.

Yine yabancıların veya meslektaşlarımızın ülkemizde şubeleşmesinin önüne geçilmelidir.

Bazı meslektaşlarımızın reklam yasağını hiçe sayan eylemleri için gerekli önlemler barolarca alınmalı ve yasağı hiçe sayanların cezalandırılması sağlanmalıdır.

Arabuluculuk kanununun yürütmenin kendi yargıçlarını oluşturacağı gözetilerek bu kanunun uygulanmasının durdurulması için etkin bir kamuoyu oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.

Avukatların üst ve büro aramalarının mevzuata uygun bir şekilde yapılmadığı ve mevzuatın hiçe sayıldığı açıktır.

Yine meslektaşlarımızın görevleri kapsamında sırf savunma faaliyetini gerçekleştirdikleri tutuklandıkları veya yargılandıkları fiili bir durumdur ve ülkemizin gerçeğidir. Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta ve bu durumun önüne geçilememektedir. Bugün meslektaşlarımız kimliklerini birçok kamu kurumunda ve özel kurumlarda kabul ettiremediği Avukatlık mesleğinin geldiği durumu özetlemektedir.

Tüm bu hususlarda baroların etkin ve kolektif bir şekilde çalışması gerekli mevzuat değişikliklerinin ve yeni düzenlemelerin yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

Yine Avukatlık mesleğinin alanını daraltmak için zorunlu Avukatlığın hizmet alımı yöntemi ile sağlanması, noterlerin icra takibi yapmalarının yolunun açılması gibi çalışmaların engellenmesi için savunma gücümüzü kullanmak zorundayız.

Bugün ülkemizde savunmanın yok sayılmaya çalışıldığından ziyade savunmadan vazgeçildiği gerçeği ile yüzleşmeliyiz. “SAVUNMA” için tüm meslektaşlarımızı ve baroları göreve çağırıyoruz.

BURSA BAROSU    ADANA BAROSU    ANKARA BAROSU

ANTALYA BAROSU    ARTVİN BAROSU    AYDIN BAROSU

BALIKESİR BAROSU    BATMAN BAROSU    BİLECİK BAROSU

ÇANAKKALE BAROSU    DENİZLİ BAROSU    DİYARBAKIR BAROSU

EDİRNE BAROSU    ERZURUM BAROSU    ESKİŞEHİR BAROSU

GAZİANTEP BAROSU    HATAY BAROSU    ISPARTA BAROSU

İSTANBUL BAROSU    İZMİR BAROSU    KAYSERİ BAROSU

KIRŞEHİR BAROSU    KOCAELİ BAROSU    MANİSA BAROSU

MERSİN BAROSU    MUĞLA BAROSU    SAMSUN BAROSU

TRABZON BAROSU    UŞAK BAROSU    YALOVA BAROSU

Fotoğrafları Görüntülemek İçin Tıklayınız...

 

Gazeteler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret531464
Google Arama