• https://www.facebook.com/pages/Yalova-Barosu/437497959725728?fref=ts
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Menü
Arşiv Haber-Duyuru-Toplantı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 2012

 

İNSAN HAKLARI HERKES İÇİNDİR , ÜLKEMİZDE İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK BAROLAR İÇİN BİR GÖREVDİR.

   10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletlere üye devletler, insanlık tarihi için çok önemli bir belgeye imza atmış, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmiştir. Bu belge tüm insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu ,herkesin , ırk, renk, cinsiyet ,dil,din,siyasal veya başka görüş,ulusal veya sosyal köken , mülkiyet gibi hiç bir ayrıma uğramadan insan hak ve özgürlüklerinden eşit olarak yararlanacağını , hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile birlikte BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Dünya İnsan Hakları Anayasasını oluştururlar.

   Yaşam hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü ,yasa önünde eşitlik,ayrımcılık yasağı , işkence yasağı,adil yargılanma hakkı,eğitim hakkı , özel yaşama saygı, düşünce vicdan ve din özgürlüğü ,ifade özgürlüğü,örgütlenme özgürlüğü , seyehat özgürlüğü seçimler yoluyla ülke yönetimine katılma hakkı , sendika kurma ve üye olma hakkı , sosyal güvenlik hakkı , çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı , dinlenme hakkı ,beslenme ,giyim,konut ve tıbbi bakım hakkı ,anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakkı gibi temel insan hak ve özgürlükleri metni olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edildiği 10 Aralık günü tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

   Günümüzde insan hakları sorunu, bütün ülkelerin gündeminde olup hükümetler , insan hakları ihlallerine meydan vermemeyi başlıca görev olarak kabul etmek durumundadır.Ancak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi sadece hükümetlerin başarabileceği bir iş değildir.Bu görev kamu kuruluşlarının yanında sivil toplum örgülterinin , bireylerin de katılımını ve işbirliğini gerektirmektedir.Bu çerçevede ,insan hakları bilincinin oluşturulması insan haklarına işlerlik kazandırılması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda bulunması büyük önem taşımaktadır.

   Avukatlık Kanununun baroların kuruluş ve niteliklerini düzenleyen 76.maddesinin birinci fıkrasında baroların amaçları arasında " hukukun üstünlüğünü,insan haklarını savunmak ve korumak " da sayılmış 95.maddesinde ise Baro Yönetim Kurulu'nun " hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak " ile görevli olduğu düzenlenmiştir.
Barolar , Avukatlık Kanunu ile getirilen " hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma , koruma ve bu kavramlara işlerlik kazandırma " görevinin gereği , ülkemizde yaşanan insan hakları , kent ve çevre hakları ihlalleri gibi bir çok hukuki sorunla mücadele etmiş , açtıkları davalarda elde ettikleri içtihatlarla , kent , çevre ve insan hakları hukukunun gelişmesine ciddi katkılar sunmuşlardır.Ancak son dönemlerde , bir biri ardına , insan ve çevre hakkını ilgilendiren idari davalarda baroların dava açma ehliyeti olmadığı yönünde kararlar verilmekte idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimi zorlama yorumlarla daraltılmaya çalışılmaktadır.Evrensel insan haklarına ve hukuk devleti ilkesine aykırı bu tür yorumlara ve uygulamalara karşı durmak Baroların görevidir.Yalova Barosu olarak görevimizin bilincinde olduğumuzu insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.

   Tüm kurum, kuruluş bireyler ve medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi , insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tam olarak korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması dileğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ' nü YALOVA BAROSU olarak kutlarız.

 

Gazeteler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam87
Toplam Ziyaret537461
Google Arama