• https://www.facebook.com/pages/Yalova-Barosu/437497959725728?fref=ts
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Menü
Arşiv Haber-Duyuru-Toplantı

Bilirkişi Ceza 2014

  B İ L İ R K İ Ş İ L İ K    D U Y U R U S U

 

         YALOVA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN;  

            Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Göre;

            Yalova Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca; 2015 yılı için Yalova Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapacaklara ait bilirkişi listeleri düzenlenecektir.

            Bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas, uzmanlık alanları ve meslek  grupları ile , başvurabilecek olanların nitelikleri ve müracaat usulleri aşağıya çıkarılmıştır.

            UZMANLIK ALANLARI ve MESLEK GRUPLARI :

            1-)Uzmanlık Alanları; Taksirli Suçlar, Zimmet, Hırsızlık, Görevi Kötüye Kullanmak, Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal ve Görevi İhmal, Evrakta Sahtecililik Suçları ile Hayvanların Sebebiyet Verdiği Yaralama Suçları, 1072 Sayılı Kumar Suçları, Kimya, Maden,   Kooperatif, Dernekler, Meslek Odaları, Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri,Vakıflar, İş, Gümrük, Kaçakçılık ve Orman Kanunlarına Muhalefet, SPK, Marka ve Patent Mevzuatlarına Aykırılık, Trafik Güvenliği, İş ve İşçi Güvenliği, Jeoloji, Şehir Planlama, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar, Uzman Emniyet Mensubu, Sıvı ve Gaz Halindeki Enerji Uzmanı, Kimyager, Gıda Mühendisi, Ses Mühendisi, Bilişim Suçları Uzmanı, Gayrimenkul Uzmanı, Harita Mühendisi, Vergi, Sosyal Çalışmacı, Trafik Güvenliği, İmar, İnşaat ve Yıkım İşleri, Kaçak İnşaat yapma suçları, Bina Çökmesi, Toprak Kayması, Kasten Yaralama Suçları, Silahlar, Konut Dokunulmazlığını Bozmak, Kaçak elektrik kullanma suçları, Müstehcen Görüntülü ve Sesli Ürünler, Bilişim Suçları ve Taksirli İflas Konuları, Trafik Kaza Suçları, Olay Yeri İnceleme, Araç Değer Konuları, Yangın Suçları, İnşaat, Makine, Küçük Mağdurların Dinlenmesi, Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama Konularında Uzman Bilirkişiler.

            2-)Meslek Grupları; Taksirli Suçlar ve Hırsızlık Konularında Uzman Emniyet Mensubu, Orman Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden Mühendisi, Çevre, Harita ve Kadastro, Metalürji Mühendisi, Meteoroloji Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Gemi Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Tapu ve Kadastro ile Fen Memuru, Mali Müşavir, Öğretim Görevlisi, Bankacı, İşletmeci, Hukukçu, Marka Patent Uzmanı, Kambiyo, Gümrük, Muhasebeci, Jeolog, Doktor, Veteriner, Eczacı, Eğitimci, Tekstilci, Sigortacı, Emlakçı, Taşınmaz değerleme uzmanı, Mimar, Arkeolog, Peyzaj Mimarı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı, Şehir Planlama Uzmanı, Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar Uzmanı, Uzman Emniyet Mensubu, Sıvı ve Gaz Halindeki Enerji Uzmanı, CD Çözüm Uzmanı, Uzman Trafik Polisi Memuru, Oto Makine Ustası, Oto Elektrik Ustası, İtfaiye Görevlisi, Psikolog ve Pedagog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Olay Yeri İnceleme Uzmanı.

            NOT : Yukarda yazılan meslek grupları ve uzmanlık alanlarının dışında başka meslek grubu ve uzmanlık alanına girenler de Komisyon Başkanlığımıza müracaat edebilirler.

            BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

            1)Gerçek kişilerin;

            a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

            b)Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmaması,

            c)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,

            d)Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile; Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

            e)Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

            f)Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

            g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

            2)Tüzel kişilerin;

            a)Halen faaliyetlerine devam ediyor olması,

            b)Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi  ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

            BAŞVURU USÜLÜ:

            Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

            Başvurular 15 Ekim 2014 tarihinde başlayarak, 31 Ekim 2014 tarihinde sona erecek olup, bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

            Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

            BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

            a)  Nüfus cüzdanı örneği,

            b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge.

            c)  Adli sicil kaydı,

            d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma , ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

            e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge

            f)  İki adet vesikalık fotoğraf eklenir.

            Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan  (a), (d), (e) ve (f)  bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

 

            Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.01/10/2014

                                                          

                                  

 

                                                                                       Bekir AKKALE-33367

                                                                         Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                Adalet Komisyonu Başkanı 

 Gazeteler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret531462
Google Arama